අද වන එක එක ගණන් වලට මිලදී ගැනීමට සොයන VOC පිඟන් පිලිබඳව සොයා බැලීමට ඔබට වටිනවා යැයි සිතේ. මෙම පිඟානක් අද ලක්ෂ පහකට හෝ තවත් තැනට කෝටි ගණනකට මිළ නියම කරයි. VOC සමාගම 1602 මාර්තු 20 වන දින ඕලන්දයේ ආරම්භ කරන අතර මෙය ලෝකයේ සියළුම සමාගම් ව්‍යාපාර අභිභවා ගිය ව්‍යාපාරයක් විය. මෙහි තේරුම වූයේ, Vereenigde Oostindische Compagnie යන්නයි.මෙම සමාගම ලෝකයේ දෙවන බහු ජාතික සමාගම බවට පත්විය. ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වූයේ වෙළඳ කටයුතු ය.

VOC සමාගමේ නිළ ලාංඡනය


මෙම පිඟාන විශේෂයෙන් නිෂ්පාදනය කොට ඇත්තේ රජ පෙළපතට සම්බන්ධ අයට, අමාත්‍ය මණ්ඩලයට සහ ධනවත් යැයි සැලකෙන පුද්ගලයන්ගේ භාවිතය සඳහා ය. ඒ කාලයේ වන විට තරහකරුවන් ඔවුන්ගෙන් පළිගැනීමට වස විස ආහාර සඳහා එකතු කර ඇත. ආහාරයෙහි වසක් විසක් ඇති දැයි පරීක්ෂා කිරීමට මේ පිඟාන යොදා ගෙන ඇත. එහි ඇති VOC ලාංඡනය සහ මල් කැටයම් වලට විශේෂිත ඉතා දුර්ලභ ඩයමන්ඩ් විශේෂයක් ඔබ්බවා නිම කර ඇත. කෑමක වසක් ඇත්නම් පොඩි වේලාවක් තුළ එම ලාංඡනය සහ එහි අවට ඇති කැටයම් වල වර්ණය වෙනස් වේ. මෙම විශේෂිත පාෂාණය දැන් ලෝකයේ ක්ෂය වී ඇත. එම හේතුව නිසා මේ පිඟන් නැවත සොයා ගැනීමට පරීක්ෂකයට වුවමනා වී ඇත.

මිලදී ගන්නන් මෙම පිඟාන නිවැරදි නිෂ්පාදනයක් දැයි සොයා ගන්නා ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරයි. එනම්, විදුලි පන්දමකට හෝ දැල්වෙන බල්බයකට පිඟාන විනාඩි 10 ක් පමණ අල්ලා සිට අවට පරිසරය අදුරු කරනවාත් සමඟ ම එය ඩයමන්ඩ් ඔබ්බවා නිෂ්පාදනය කරන ලද්දක් නම් එහි ඩයමන්ඩ් රේඩියන්ට් මෙන් දිලිසීමට පටන් ගනී. ඔබ සතුව VOC නිෂ්පාදනයක් ඇත්නම් ඔබටත් මෙම පරීෂණය කර නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කර ගත හැක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here