උදේ කෑම තමයි දවසේ කෑම වේල් අතරින් වඩාත් වැදගත්ම කෑම වේල කියන එක අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා.  නමුත් වැඩි දෙනෙක් පහසුවෙන්ම මග හරින කෑමවේල තමයි උදේ කෑම වේල.  ඇයි උදේ කෑම වේල මේ තරම් වැදගත්?  මේ අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැනයි.

1. උදේ කෑම වේල ශරීරයේ බර අඩු කිරීමට උදව් වෙනවා.
2. උදේ ආහාරය මගින් ඔබගේ බුද්ධිමය ක්‍රියාකාරකම් උත්තේජනය කරනවා.
3. උදේ කෑම වේල මගින් ඔබේ දවසට පෝෂණීය ආරම්භයක් ලබා දෙනවා.
4. උදේ කෑම වේල ඔබේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාවලිය නැවත ක්‍රියාත්මක කරවනවා.
5. උදේ ආහාරය ගැනීමෙන් කාන්සාව මගහැරෙනවා.
6. උදේ හා ආහාරය මගින් ඔබේ ක්‍රීඩාශීලී භාවය වර්ධනය  වෙනවා.
7. උදේ ආහාරය ලබා ගැනීම මගින් රෝග රැසක් වැළඳීමේ අවදානම අඩු වෙනවා.
8. උදේ ආහාර වේල ගැනීමෙන් ඔබගේ මූඩ් එක යහපත් වෙනවා.
9. උදේ ආහාර වේල මගින් ඔබගේ හදවත සෞඛ්‍ය වර්ධනය වෙනවා.
10. උදේ ආහාර වේල ලබා ගැනීම හරහා ඔබගේ පවුලේ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීමට පුළුවන්. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here