එක්සත් ජාතික පක්ෂයේත් ශ්‍රී ලංකාවේත් අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නායකත්වය දීමේ අභියෝගය භාර ගැනීමට තමන්ට හැකි බව වර්තමාන පක්ෂ නායකත්වය වෙත මෙන්ම පක්ෂයේ ජේෂ්ඨයන් වෙත දැනුම් දීමට කටයුතු කළ බව හිටපු කථානායක කරු ජයසුරිය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම තීරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය සහ යුක්තිගරුක දේශමාමක ජනතාව වෙනුවෙන් තමන් විසින් ගන්නා ලද තීරණයක් වන බවත්, මාතෘභූමියේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් තමාගෙන් ඉටු විය යුතු සියලු යතුකම් සහ වගකීම් වෙනුවෙන් අභීතව හා අනභිභවනීය ලෙස කැප වන බවයි හිටපු කථානායකවරයා සඳහන් කර සිටියේ.

හිටපු කථානායකවරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙන නිවේදනය පහතින්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here